د امیندوارۍ وروسته رواني شکایتونه

د ناروغۍ ګټې ګټې

د امیندوارۍ وروسته د رواني شکایتونو په پایله کې د کار معلولیت وروسته د هالنډ د ناروغۍ ګټو قانون؟ د ناروغۍ د ګټو د قانون د 29A مادې پراساس هغه ښځه چې د کار کولو توان نلري د پیسو ترلاسه کولو حق لري که چیرې د کار کولو معلولیت لامل د امیندوارۍ یا زیږون سره تړاو ولري. په تیرو وختونو کې، د رواني شکایتونو ترمنځ اړیکه، د کار کولو معیوبیت سبب کیږي، او امیندوارۍ یا زیږون په ندرت سره پیژندل شوی او پیژندل شوی. د قضیې وروستي قانون د دې ټکي په اړه یو بدلون ښیې.

https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/168727/ziektewet-na-arbeidsongeschiktheid-als-gevolg-van-psychische-klachten-na-zwangerschap/

Law & More