پولنډ د اروپایی شبکې غړیتوب وځنډاوه

پولنډ د عدلیې لپاره د اروپا د شورا د شبکې (ENCJ) غړي په توګه وځنډول شو.

د قضائيه قوې لپاره د اروپايي شبکې (ENCJ) پولنډ د غړي په توګه وځنډاوه. ENCJ ویلي چې د وروستي اصلاحاتو پراساس د پولنډ قضایي واک خپلواکي په اړه شکونه لري. د پولینډ واکمن ګوند قانون او عدالت (پی آی ایس) په تیرو څو کلونو کې یو څه ریښتیني اصلاحات معرفي کړل. دا اصلاحات حکومت قضايي واک باندې ډیر ځواک ورکوي. ENCJ وايي چې "خورا سختو حالاتو" د پولینډ ځنډول اړین کړي.

Law & More