د تړون ماتول څه شی دی

د تړون ماتول هغه وخت دي چې یوه خوا د دوه یا ډیرو ګوندونو ترمینځ د تړون شرایط ماتوي.

Law & More B.V.