څه ډول تړون دی

د اقامه تړون یو تړون دی چې د محکمې لخوا رامینځته کیږي کله چې داسې کوم ډول رسمي تړون د اړخونو ترمینځ شتون نلري ، او د توکو یا خدماتو چمتو شوي تادیې په اړه کومه ستونزه شتون لري. محکمو نیمه قراردادونه رامینځته کوي ترڅو یو ګوند غیر منصفانه بډایه کړي ، یا د وضعیت څخه ګټه پورته کولو څخه مخنیوی وکړي کله چې هغه د دې وړ نه وي.

Law & More B.V.