څه د نه پلي کیدونکي قرارداد دی

نه پلي کیدونکی قرارداد لیکل شوی یا لفظي تړون دی چې د محکمو لخوا نه پلي کیږي. ډیری بیلابیل دلیلونه شتون لري چې ممکن محکمه یې تړون نه پلي کوي. تړونونه ممکن د دوی د موضوعاتو له امله نه پلي کیدونکي وي ، ځکه چې تړون ته یو اړخ په غیرعادل ډول له بلې خوا ګټه پورته کوي ، یا ځکه چې د تړون کافي سند شتون نلري.

Law & More B.V.