څومره د طلاق طلاق

د ګاونډي مقدار یوه ټاکلې اندازه نه ده بلکه د هر طلاق لپاره ستاسو د شخصي وضعیت او ستاسو د پخواني ملګري په اساس محاسبه کیږي. دواړه ستاسو عایدات ، شخصي اړتیاوې او ستاسو د ماشومانو اړتیاوې ، که تاسو یې لرئ ، په پام کې نیول شوي.

Law & More B.V.