د تړون قانون څه شی دی

د تړون قانون هغه قانون دی چې د تړونونو او موافقو سره معامله کوي. د تړون قانون د تړونونو جوړښت او ثبت اندیښنه لري.

Law & More B.V.