ملګری وکیل څه شی دی؟

همکار څارنوال یو قانون پوه او د قانون شرکت کارکوونکی دی چې د شریک په توګه د مالکیت ګټې نه لري.

Law & More B.V.